Cognitaklocka större bild

Cognitaklockan

Stöd för tidsförståelse och minne
 

Strukturera - Planera - Översikt - Minnesstöd - Tidsförståelse

Detta är några typiska nyckelord när det gäller användning av cognitaklockan.

Ett kognitivt handikapp kan ofta ge problem att förstå begreppet tid. Tiden är abstrakt och därför kan förståelsen av tid i förhållande till en planerad verksamhet bli svår att hantera. Cognitaklockan konkretiserar tiden och ger lättförståelig information om när olika aktiviteter skall ske.


Cognitaklockan har en ljuspunkt som tydligt visar var på dagen/dygnet vi befinner oss. Ljuspunkten flyttar sig ett steg efter 5, 10, 20 minuter eller 24 timmar. Beroende på detta val kan klockan täcka 6, 12, 24 timmar eller 72 dygn.

Planeringen består av aktivitets/situationsbilder som placeras vid önskvärd tidpunkt. Man kan sedan lätt se om det är lång eller kort tid kvar innan det är tid för aktiviteten.

Påminnelsen sker med blinkande ljus och en ljudsignal. Det går att ställa in olika påminnelser med olika signaler så att det enkelt går att skilja de olika påminnelserna åt. Vid signal ser man enkelt på klockan vilken symbol som ljuspunkten nått. Kvittering sker sedan med tryck på det lysande fältet.

Inställningar av klockan sker via piltangenterna. Ett fönster visar hur mycket klockan är. Därefter kan tiden för när första ljuspunkt skall tändas samt ljuspunktens steghastighet ställas in. Cognitaklockan har ett backupbatteri för klockan och visar rätt tid även efter ett strömavbrott.

Produktblad

 
     

Timex Ironman Datalink USB

Armbandsur med många alternativa larmfunktioner
 

Timex Ironman Datalink - USB har många olika larmfunktioner.

 • 100-tals olika larmfunktioner kan lätt programmeras via dator.
 • Klockan kan anslutas till de flesta datorer med en USB-kabel.
 • Larm kan även programmeras med knappar på klockan.
 • Program för inställning av larm samt USB-kabel ingår.

Återkommande dagliga larm.

 • Larm kan avges vardagar, helger, alla dagar eller viss veckodag.
 • Larm indikeras med pipljud och text.
 • Larm repeteras två gånger.
 • Flera larm kan programmeras för varje dag.
 • Exempel: Gå på toa, Lunch, Dax att vakna.

Möten.

 • Larm kan avges en gång eller återkommande.
 • Kan ställas in för att avges långt fram i tiden.
 • Kan repeteras t.ex. en gång i månaden.
 • Exempel: Läkarbesök, föreningsmöten.

Timer

 • Nedräkningsfunktion för t.ex. ett arbetspass.
 • Halvtidsindikering, visar när halva tiden gått.
 • Flera timerfunktioner kan kopplas ihop. T.ex. uppvärmning - träning - vila.

OBS! Timex Ironman är inte en medicinsk utrustning.
Den är ej avsedd att användas för diagnoser, behandling eller förebyggande av sjukdomar eller i andra medicinska tillämpningar.

 
     
Voice Cue

VoiceCue

VoiceCue
 

Larmar och påminner med inspelade talade meddelanden.

VoiceCue är en ny och diskret talande påminnare. Spela in upp till fem meddelanden (60s totaltid) och ställ in klockan för att spela upp meddelandena vid tio inställda tider.

Varje meddelande kan tilldelas två uppspelningstider. T.ex.: Spela in meddelandet "Dags att ta din medicin" och ställ klockan att spela upp meddelandet klockan 0700 och 1800. Om ett meddelande spelats upp men brukaren är osäker på vad VoiceCue just sagt, tryck på knappen "replay" inom en minut för att repetera det senaste meddelandet. VoiceCue är utrustad med digital klocka, volymkontroll i två steg, bältesclip och två AA batterier.

Broschyrblad

 
     

Tag-Lyssna-Gör

Strukturera med hjälp av 7 talade instruktioner

 

Take'n Talk ett hjälpmedel som kan ge stöd och struktur.

Take'n Talk är ett hjälpmedel för den som har svårt att läsa, minnas och följa instruktioner. Take'n Talk kan även vara till hjälp för personer som har svårt att förstå och överblicka tiden och strukturera sin dag eller annan tidsperiod. Take'n Talk kan lära genom aktiviteter.

Det går att spela in och spara upp till sju meddelanden på upp till 35 sekunder var i Take'n Talk. Inspelning görs enkelt med en inbyggd mikrofon. Inspelade meddelanden kan sedan spelas upp genom att brukaren antingen tar bort eller sätter dit en hållare med lämplig bild eller symbol, på någon av de sju ljuskänsliga platserna. Symbolhållarna hålls på plats med hjälp av ett karborrband. Borttagna symbolhållare kan placeras i facket längst ner på apparatens front. Sju symbolhållare och matriel för väggmontage ingår. Take'n Talk drivs med fyra AA batterier.

Broschyrblad

 
     

Tag-Lyssna-Gör

Bordsmodell med 6 nivåer

 

Take'n Talk TableTop ett hjälpmedel som kan ge stöd och struktur.
Bordsmodell av Tag-Lyssna-Gör.
Take'n Talk Table Top är ett hjälpmedel för den som har svårt att läsa, minnas och följa instruktioner. Take'n Talk kan även vara till hjälp för personer som har svårt att förstå och överblicka tiden och strukturera sin dag eller annan tidsperiod. Take'n Talk kan lära genom aktiviteter.

Det går att spela in och spara upp till sju meddelanden på upp till 6 sekunder var i 6 nivåer i Take'n Talk Table Top. Inspelning görs enkelt med en inbyggd mikrofon, byte av nivå sker enkelt med en knapp på baksidan avapparaten. För varje nivå kan du spela in ett meddelande som talar om vad nivån innehåller, mat, transport, nöjen etc. När du trycker in nivåknappen spelas detta nivåmeddelande upp som identifiering av vald nivå. Inspelade meddelanden kan sedan spelas upp genom att brukaren antingen tar bort eller sätter dit en hållare med lämplig bild eller symbol, på någon av de sju ljuskänsliga platserna. Take'n Talk TableTop kan enkelt klamras fast på en bordsskiva. Take'n Talk TableTopdrivs med fyra AA batterier.
Sju symbolhållare medföljer och ett extra set med 35 hållare i fem olika färger finns som tillbehör. Säljs separat: art# 9009-21.

Broschyrblad

 
     

Senast uppdaterad: 20 april, 2006

© RehabCenter AB, Webmaster Mads Furuvald