< Tillbaka

     
Cognitaklockan
Stöd för tidsförståelse och minne

Strukturera - Planera - Översikt - Minnesstöd - Tidsförståelse

Detta är några typiska nyckelord när det gäller användning av cognitaklockan.

Ett kognitivt handikapp kan ofta ge problem att förstå begreppet tid. Tiden är abstrakt och därför kan förståelsen av tid i förhållande till en planerad verksamhet bli svår att hantera. Cognitaklockan konkretiserar tiden och ger lättförståelig information om när olika aktiviteter skall ske.

 

Cognitaklockan har en ljuspunkt som tydligt visar var på dagen/dygnet vi befinner oss. Ljuspunkten flyttar sig ett steg efter 5, 10, 20 minuter eller 24 timmar. Beroende på detta val kan klockan täcka 6, 12, 24 timmar eller 72 dygn.

Planeringen består av aktivitets/situationsbilder som placeras vid önskvärd tidpunkt. Man kan sedan lätt se om det är lång eller kort tid kvar innan det är tid för aktiviteten.

Påminnelsen sker med blinkande ljus och en ljudsignal. Det går att ställa in olika påminnelser med olika signaler så att det enkelt går att skilja de olika påminnelserna åt. Vid signal ser man enkelt på klockan vilken symbol som ljuspunkten nått. Kvittering sker sedan med tryck på det lysande fältet.

Inställningar av klockan sker via piltangenterna. Ett fönster visar hur mycket klockan är. Därefter kan tiden för när första ljuspunkt skall tändas samt ljuspunktens steghastighet ställas in. Cognitaklockan har ett backupbatteri för klockan och visar rätt tid även efter ett strömavbrott.

Artikelnummer
Cognitaklockan, Extra ljudgivare
9007-10
9007-11
  Enhagsvägen 18 187 40 TÄBY  
Tfn: 08 - 768 25 00 Fax: 08 - 792 49 49
http://www.rehabcenter.se info@rehabcenter.se