< Tillbaka

     
ViTal
Läs- och skrivstödsprogram
med inbyggd talsyntes

ViTal - är ett läs- och skrivstödsprogram med inbyggd talsyntes, särskilt anpassat för att läsa och skriva i Word.

Finns med licenser för en, fem eller tio användare.

ViTal underlättar för personer med läs- och skrivsvårigheter att arbeta med dator. Det ger möjlighet att höra text som syns på bildskärmen genom att den läses upp av en talsyntes. ViTal fungerar också som kommunikationshjälpmedel för talhandikappade och hjäpmedel för synsvaga genom den inbyggda skärmläsningsfunktionen.

Den inbyggda talsyntesen ger möjlighet att
- höra text i Word genom att den kan läses upp på olika sätt; ordvis, radvis, meningsvis, hela stycken
- löpande höra den text man skriver; bokstav för bokstav, ord för ord, mening för mening
- höra markerad text i godtyckliga program
- få skärmläsning i Windows; uppläsning av menyord, ikontexter etc

ViTal underlättar att arbeta med dator. Det lämpar sig för personer:

- med läs-och skrivsvårigheter
- som behöver träna läs- och skrivfärdigheter
- med invandrarbakgrund
- med synnedsättningar
- med inlärningssvårigheter
- med tal/språkhandikapp

Med ViTal och den inbyggda talsyntesen kan text läsas i orbehandling, i menyer, dialogboxar, på Skrivbordet och i Internet.

Funktioner:
- Tangentbordsläsning - läser ord/texter som skrivs
- Textläsning - läser texter som finns på skärmen
- Skärmläsning - läser texter i menyer och dialogboxar
- Verktygsfält (se bilden) i Word för olika uppläsningsfunktioner
- Text på Internet läses med musmarkören eller med F-tangenter

 

Vilka talsynteser ingår?

Vid köp av ViTal ingår en röst av valfritt språk. Det går att komplettera med flera röster av samma eller andra språk till extra kostnad.
Följande röster finns att välja på:

Infovox 330:
Svenska: Ingmar, AnneMari, Emma
Danska: Poul
Norska: Vegard, Trygve
Finska: Matti
Engelska: Roger, Heather
Amerikanska: Lucy, Larry
Tyska: Helga, Gerhard
Franska: Pierre
Holländska: Rik
Spanska: Juan
Italienska: Roberto
Isländska: Snorri

Realspeak talsyntes:
Svenska: Ingrid
Engelska: Jane

Artikelnummer
ViTal - Ingmar Sv
ViTal - AnnMarie Sv
Extra röst
8060-1
8060-2
8060-9
  Enhagsvägen 18 187 40 TÄBY  
Tfn: 08 - 768 25 00 Fax: 08 - 792 49 49
http://www.rehabcenter.se info@rehabcenter.se