< Tillbaka

     
Skippy
Program för ordprediktion

Skippy är ett ordprediktionsprogram, d.v.s. ett program som lämnar förslag på ord som kan skrivas. Skippy kan spara omkring hälften av tangenttryckningarna i ett ordbehandlingsdokument.

Skippy lämnar förslag på ord som skall skrivas genom att jämföra föregående ord och den första bokstaven på det nya ordet. Skippy lär sig nya ord och ordkombinationer och anpassar sig till brukarens vokabulär så att skrivhasigheten ökas alltmer. Skippy fungerar ihop med alla Windows program.

Personer med läs och skrivsvårigheter kan ha stor hjälp av Skippy i kombination med DocReader. Då kan t.ex. prediktionslistan läsas upp, detta gör det lättare att välja rätt ord, speciellt om flera av de föreslagna orden stavas på liknande sätt.

 

 Skippy
skippy exempel

 

Skippy är översatt och har svensk prediktionsordlista och svenska menyer.

 

Artikelnummer
Skippy
6570-53
  Enhagsvägen 18 187 40 TÄBY  
Tfn: 08 - 768 25 00 Fax: 08 - 792 49 49
www.rehabcenter.se info@rehabcenter.se