< Tillbaka

     
Dragger 2
Autoclick för PC

Dragger är ett program för automatiskt tidsinställt klick med höger och vänster musknapp.

Dragger används av personer som inte kan hantera musens knappar. När funktionen Autoklick är aktiverad klickar Dragger en gång med vänster musknapp när pekaren hållits still en inställd tid. Om pekaren förblir stilla repeteras inte klicket. Via Dragger`s verktygspalett kan väljas om Dragger skall göra dubbelklick, högerklick, höger eller vänster drag.
För att till exempel dubbelklicka på en ikon med Dragger:
Håll markören över verktygspalettens knapp för vänster dubbelklick (håll still den inställda tiden) så att knappen aktiveras. Flytta sedan muspekaren till önskad ikon och håll still den inställda tiden så kommer Dragger att dubbelklicka på ikonen.

För att flytta en ikon med Dragger:
Håll markören över verktygspalettens knapp för vänster drag (håll still den inställda tiden) så att knappen aktiveras. Flytta sedan muspekaren till den ikon som du vill flytta på (håll still den inställda tiden). Dragger håller nu vänster musknapp nedtryckt och du kan flytta ikonen dit du vill, håll still den inställda tiden för att få dragger att släppa upp vänster musknapp igen.

En viktig funktion hos Dragger är att AutoClick enkelt kan stängas av och sättas på. Är AutoClick är aktivt och muspekaren hålls still utförs ett vänsterklick. Detta är ju inte alltid önskvärt, därför finns knappen AutoClick Till/Från på verktygspaletten. När knappen är aktiverad är det endast möjligt att åter klicka på knappen för AutoClick.

Dragger för barn.

Dragger för barn är Dragger2 med en förenklad verktygspalett. Denna är tänkt för barn eller personer som just börjat använda dator. Dessa användare behöver inte alltid funktioner som dubbelklick, högerklick och höger drag. För att förhindra att dessa personer ändrar programmets inställningar har även konfigurationsknappen tagits bort.

 

 

 

Systemkrav för Dragger2

IBM PC kompatibel dator med Windows 7, 8.1 och 10
Kräver minst det av Microsoft rekomenderade minimum RAM per operativsystem
CD-ROM för installation
1 megabyte fritt hårddisk utrymme.

Artikelnummer
Dragger 2
6570-10
  Enhagsvägen 18 187 40 TÄBY  
Tfn: 08 - 768 25 00 Fax: 08 - 792 49 49
www.rehabcenter.se info@rehabcenter.se